ကားမောင်းစဉ် တစ်နေရာအတွင်း လေထု(100,000) လီတာအထက်သည် ယာဉ်အတွင်းပိုင်းတွင် လှည့်လည်လျှက်ရှိသည့်အတွက်Cabin Air Filter အသုံးပြုရန်သင့်တော်ပါသည်။Cabin Filter ၏ အတွန့်လေးများသည် ပစ္စည်းသက်တမ်း ကြာရှည်ခံနိုင်ရန် ပုံဖော် ထုတ်လုပ်ထားသည့်အတွက် ကီလိုမီတာ(15000) ပြည့်သည်အထိအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။Cabin Air Filters များ ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ အလုပ်မလုပ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါက ယာဉ်အတွင်းပိုင်းရှိ လေများသည် အပြင်ရှိလေထက် ညစ်ညမ်းမှု()ဆခန့် ပိုမိုမြင့်မားနိုင်ပါသည်။MAHLE Cabin Air Filters များသည်Blower တွင် ဝန်များနေခြင်း၊ အပူနှင့် လေအေးပေးမှုကို ညစ်ညမ်းမှုမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ လေလှည့်ပတ်မှုကို ကောင်းစွာ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ မောင်းသူနှင့် ခရီးသည်များ၏ ကျန်းမာရေး လုံခြုံမှုအတွက် သန့်ရှင်းသည့် လေများကိုရရှိနိုင်ခြင်း၊Filter အုံအတွင်း တိကျစွာ တပ်ဆင်ထားမှုကြောင့် လေများ လမ်းလွဲခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းနှင့် ပြတင်းပေါက်တွင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် မှိုင်းများ ခိုကပ်နေခြင်းစသည်တို့ကို လျှော့ချပေးပါသည်။ 

MAHLE Cabin Air Filters

Bottom Sidebar